W artykule przedstawiono ocenę wiedzy lekarzy i ratowników medycznych na temat rozpoznawania, czy pacjent ma wszczepiony stymulator (PM), czy kardiowerter-defibrylator (ICD).

Liczba pacjentów ze wszczepionymi elektronicznymi urządzeniami regulującymi czynność serca (ang. CIED – cardiac implantable electronic device) ulega systematycznemu wzrostowi. Również liczba wizyt tych pacjentów w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) jest coraz większa (1). Rocznie w Polsce wszczepia się ~ 10 000 kardiowerterów- defibrylatorów (ang. ICD – implantable cardioverter- -defibrillator) oraz ~ 30 000 stymulatorów serca (ang. PM – pacemaker). Obecność CIED stawia przed osobami prowadzącymi zaawansowane czynności resuscytacyjne nowe wyzwania z zakresu konieczności oceny zapisu elektrokardiograficznego (2). Również problem kontrolowania pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami jest coraz powszechniejszy, dlatego rozwijane są techniki zdalnego monitorowania pracy CIED – tzw. telemonitoring. W stanach nagłych decyzję o sposobie postępowania z pacjentem z CIED często musi podjąć osoba niezajmująca się kontrolą tych urządzeń na stałe (3-6). Wiedza dotycząca typu urządzenia może być istotna dla lekarza SOR-u, zwłaszcza w przypadku podejrzenia jego nieprawidłowej czynności. Szczególnie częstym problemem jest ocena, czy u pacjenta wystąpiło wyładowanie wysokoenergetyczne. Świadomość różnic między poszczególnymi typami CIED jest ważna dla całego personelu SOR-u, ponieważ podejmowane decyzje, zwłaszcza w obszarze triage’u, są w większości przypadków oparte o wiedzę i doświadczenie ratowników medycznych oraz pielęgniarek. Pacjenci, którym wszczepiono urządzenie, powinni przy sobie nosić paszport, w którym zawarte są podstawowe dane o: typie i funkcjonowaniu CIED, elektrodach, zaprogramowaniu, ośrodku implantującym oraz wizytach kontrolnych. Dokument ten ma formę małej książeczki, jednak często zdarza się, że pacjenci nie noszą go przy sobie. Dokumentacja pacjenta jest często niedostępna w Polsce dla lekarza SOR-u, w odróżnieniu od wielu krajów, w których mieszkańcy mają gromadzoną elektroniczną dokumentację medyczną na centralnych serwerach. Innym przydatnym źródłem informacji o CIED pacjenta jest opaska do noszenia na nadgarstku, którą pacjent otrzymuje w Poradni Kontroli Stymulatorów, i która zawiera informacje o producencie oraz rodzaju urządzenia. Celem badania była ocena umiejętności rozpoznawania przez lekarzy i ratowników medycznych SOR-u rodzaju urządzenia (ICD vs PM), z którym mają do czynienia.

Przeczytaj cąły artykuł:

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij