28-29 maja w Inowrocławiu odbyło się kolejne Forum Ratownictwa Medycznego. W tym roku wydarzeniu przewodniczyło hasło „Bezpieczeństwo zdrowotne 4.0. Nowe technologie monitorowania, obrazowania, modelowania, prognozowania stanu zdrowia i środowiska”.

Celem tegorocznego forum był przegląd projektów i działań wdrożeniowych technologii cyfrowych. Do projektów i działań należały: teleopieka, telemedycyna, robotyzacja, wirtualna opieka medyczna, inżynieria systemów opieki zdrowotnej, zarządzanie danymi, przechowywanie i bezpieczeństwo w opiece zdrowotnej, diagnostyka, prognoza i klasyfikacja chorób, technologia uczenia maszynowego, medycyna obliczeniowa (big data), systemy powiadamiania w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach, monitorowanie i obrazowanie środowiska, a także wykorzystanie dronów w opiece medycznej i bezpieczeństwie ekologicznym. Debaty podzielone były na pięć sesji plenarnych. Sesje pierwsza, druga oraz czwarta związane były z postępami monitorowania i obrazowania stanu zdrowia w ratownictwie medycznym, trzecia sesja dotyczyła postępów w monitorowaniu i obrazowaniu środowiska, piąta natomiast nawiązywała do teleopieki w miastach, czyli do wykorzystania nowych technologii w zarządzaniu kryzysowym.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij