Najnowocześniejsze i najwyżej zlokalizowanego, całodobowe lądowisko dla helikopterów medycznych zostało zaprezentowane 10.12.2019r. w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Wartość inwestycji wyniosła 11 mln zł.

W ramach wspomnianego budżetu doposażono SOR i zrealizowano drugi etap kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Pawilonu Łóżkowego. Koszt całkowity projektu budowy lądowiska wraz z pełnym dostosowaniem budynku do wymogów p.poż oraz doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesny sprzęt wyniósł: 11 167 027,13 zł, a samo lądowisko dla helikopterów kosztowało 7,4 mln zł z czego 3,1 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1,5 mln zł z budżetu Państwa.

Szpital Śląski w Cieszynie, w myśl przepisów, do końca 2020 roku musi dysponować lądowiskiem. Udało nam się z sukcesem zrealizować tę ważną inwestycję w terminie. Lądowisko daje możliwość niesienia natychmiastowej pomocy pacjentom, którzy w stanie zagrożenia życia będą transportowani bezpośrednio z helikoptera do SOR. Zyskane dzięki temu cenne minuty mogą decydować o życiu pacjenta – mówi Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Prócz budowy płyty lądowiska, inwestycja objęła również doposażenie SOR w urządzenia medyczne, a także w pełni wyposażoną salę intensywnej terapii.

 

Dlaczego lądowisko dla helikopterów?

Szpital Śląski, mimo niełatwej obecnie sytuacji finansowej w ochronie zdrowia musiał podjąć się tej inwestycji. Zrealizowano ją zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych (Dz.U. Nr 237, poz.1420) z późn. zmianami musi dysponować własnym lądowiskiem lub lądowiskiem zlokalizowanym maksymalnie 5 min. drogi specjalistycznym środkiem transportu od SOR. Niespełnienie tego wymogu spowodowałoby zamknięcie cieszyńskiego SOR-u i przekształcenie go w Izbę Przyjęć. To z kolei oznaczałoby, że Szpital straci rocznie kwotę około 5,5 mln zł ze swojego budżetu. Ponadto zostałby on usunięty z „Sieci Szpitali”. Wpłynęłoby to na ograniczenie zakresu udzielanych świadczeń (szczególnie zabiegowych) i redukcję oddziałów szpitalnych oraz zatrudnienia. Ale inwestycja ta ma przede wszystkim znaczenie dla zdrowia i życia pacjentów.

To piękne lądowisko i doposażony oddział ratunkowy. Inwestycja ta nie byłaby zrealizowana, gdyby nie ogromne zaangażowanie ze strony dyrekcji szpitala, za co w imieniu Ministerstwa dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy pomóc w tym projekcie. To ogromna korzyść dla pacjenta, bo osoba znajdująca się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, szybciej trafi do szpitala, gdzie personel podejmie leczenie. Oby więcej takich inwestycji i takich beneficjentów - powiedziała Agnieszka Tuderek-Kuleta, naczelnik Wydziału Oceny i Monitorowania Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

 

O tym się mówi - lądowisko dla helikopterów

 

Dlaczego na dachu?

Lądowisko wyniesione, czyli zlokalizowane na dachu Szpitala Śląskiego, ma wiele zalet. Jak podkreślają zawodowi piloci i eksperci – taka lokalizacja jest dla pilotów najwygodniejsza i najbezpieczniejsza, a właśnie bezpieczeństwo powinno być najważniejsze. Można powiedzieć, że piloci kochają lądowiska zlokalizowane na dachach, co minimalizuje ryzyko związane z lądowaniem między budynkami – ocenia Leon Góra, wieloletni pilot Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, obecnie kontroler lądowisk.

Potwierdza to opinia dr. Marcina Podgórskiego, zastępcy Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Planowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oceniając lądowisko na Szpitalu Śląskim mówi - lokalizacja tego lądowiska to najlepsze rozwiązanie z kilku powodów. Po pierwsze umożliwia szybkie transferowanie pacjenta z lądowiska do SOR (w przeciwieństwie do lądowisk zlokalizowanych obok lub w sąsiedztwie szpitali). Po drugie, ważnym atutem jest to, że Szpital Śląski to szpital wielospecjalistyczny, co jest istotne biorąc pod uwagę zabezpieczenie pacjentów. Kolejny atut to fakt przystosowania do startowania i lądowania zarówno w dzień jak i w nocy. Warto wziąć też pod uwagę, że lądowisko na dachu wyklucza obecność osób postronnych, które mogą przeszkadzać w akcji ratowniczej.
W trakcie konferencji Dyrektor Regionalny Regionu Południowego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zwrócił uwagę, że to właśnie bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze.

Chcę serdecznie pogratulować dyrekcji Szpitala Śląskiego w Cieszynie uporu, samozaparcia oraz zawziętości, by ta inwestycja w pełni została ukończona. Dziękuję również za zabezpieczenie ratunkowe mieszkańców naszego powiatu - podsumował Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

 O tym się mowi - lądowisko dla helikopterów

Co jeszcze objęła inwestycja?

Przy okazji tej inwestycji zmodernizowano Pawilon Łóżkowy Szpitala Śląskiego, realizując nakazy kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Jest to istotne, ponieważ na szpitalu ciążyły niewykonane od blisko 20 lat nakazy dostosowania budynku do wymogów p.poż. Wymogi te wydała Powiatowa Państwowa Straż Pożarna. Terminy ich realizacji wielokrotnie odsuwano w czasie z uwagi na brak środków na ten cel. Szpital od 2014 roku w miarę swoich możliwości realizował wspomniane nakazy, w zakresie, na który pozwalały posiadane środki własne. Obecnie, placówka może pochwalić się ukończeniem wszystkich niezbędnych prac. Wykonano złożony system wentylacji pożarowej budynku do odprowadzania dymu i ciepła. Większość niewymienionych dotąd drzwi wejściowych do oddziałów i klatki schodowej służące ewakuacji zastąpiono drzwiami spełniającymi wymagania przeciwpożarowe. Rozbudowano system hydrantów wewnętrznych na potrzeby powstającego lądowiska.

Ta szeroko zakrojona inwestycja pozwoliła też na wykonanie szeregu innych prac modernizacyjnych. Wymieniono drzwi, oświetlenie, podwieszane sufity, naprawiono i odmalowano komin po dawnej spalarni odpadów. Wymieniono starą, wyeksploatowaną windę na nowoczesną w standardzie ratowniczym – podsumowuje Adam Śliż, zastępca Dyrektora ds. techniczno – gospodarczych Szpitala Śląskiego w Cieszynie, koordynujący inwestycję. Jak dodaje - dzięki inwestycji szpital wpisano do aktualnej i przyszłej sieci podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Uzyskano również pozytywną rekomendację dla przyszłych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij